icon-search
icon-search

4 Energy Pathway Circuit

4 Energy Pathway Circuit

Coach pernah ditanya, kenapa Coach train client perempuan dengan explosive training weighted carries dan olympic lift? Apa perlunya training macam tu? Itu yang susahnya bila training di gym di kaitkan dengan training satu cara saja, iaitu cara bodybuilding.


Tahu tak badan manusia mengeluarkan 4 jenis tenaga.

 • Maximal strength - keupayaan badan kita mengangkat sesuatu yang berat.
 • Explosive strength - keupayaan badan kita untuk accelerate sesuatu benda macam bola, atau pun badan (lompat)
 • Muscular endurance - keupayaan badan untuk mengangkat beban berulang ulang kali.
 • Strength endurance - keupayaan badan untuk mengangkat beban dengan masa yang lama (shopping beg, beg pakaian,mendukung anak)


Jadi kenapa short change yourself dengan training dengan satu cara sahaja? Dari bodybuilder, strongman hinggalah ke surirumah akan dapat benefit daripada menggunakan keempat empat training style ini.

Ini adalah contoh yang korang boleh ikut (lelaki dan perempuan). Ia boleh dibuat dengan equipment yang minima. Coach menjadikan circuit ini sebagai cardio dan juga conditioning untuk client.


Contoh 1

 • Goblet squat
 • Jumping squat
 • Push ups
 • DB/kettlebell  Shoulder press
 • DB/kettlebell Overhead waiters walk
 • DB/kettlebell Bent over row
 • Dumbell/kettlebell swing
 • DB/kettlebell Deadlift
 • Plyo Lunges
 • Farmers walk


Buat antara 4-5 set, 10-15 reps untuk semua kecuali DB/kettlebell Overhead waiters walk dan Farmers walk, dimana berjalan sejauh 10 meter dan buat 2 pusingan (pergi dan balik= 1 pusingan)

Korang boleh tukar tukar exercise tapi pastikan ada ke empat empat  energy pathway ini.


Contoh 2

 • Push Ups
 • Spiderman Crawl
 • Burpees
 • weight plate Shoulder press
 • weight plate squats
 • weight plate O/H waiters walk
 • Barbell bent over row
 • Cleans
 • Front squats
 • Barbell deadlift
 • DB Farmers walk
 • Spiderman Crawl


Selamat mencuba!


Artikel Oleh:

Coach Shahril Rahman



Older post Newer post

Your cart is currently empty.
Continue shopping